Fotografická soutěž

Téma soutěže:
   ON THE ROAD

Pravidla soutěže: 
   Současný student VŠE.
   Fotografie musí tematicky odpovídat. 
   Fotografie musí být vyfotografována v zahraničí. 
   Fotografie musí splňovat následující technické podmínky: 
            velikost fotografie: 2–5 MB; 
            zasílat ve formátu: jpg. 

   Maximálně 3 fotografie na osobu.

Osobní info:
   jméno, příjmení; 
   kontakt (tel., email); 
   fakulta, ročník. 

Ke každé zaslané fotografii uvést: 
   číslo fotografie; 
   název fotografie: 
            Příjmení_jméno_číslo fotografie_název fotografie 
            např. Zelenka_Radek_01_Úsvit na Atlantidě; 
   místo pořízení; 
   datum pořízení. 

Dodatečně je možné uvést: 
   popis fotografie; 
   zajímavost k fotografii. Fotografie zasílejte na email fotosoutez.kc@gmail.com Uzávěrka zasílání fotografií: 6.10.2018 23:59 hod Další informace: 
   Soutěžící předáním soutěžních fotografií uděluje souhlas pořadateli bezplatně použít soutěžní fotografie na www stránkách VŠE v Praze a na propagačních materiálech VŠE. 
   Vložením fotografie student souhlasí s použitím snímku pro soutěžní účely, zároveň se zaručuje, že neporušuje autorská práva (pořadatel za porušení autorských práv studentem neručí). 


FOTOSOUTĚŽ deadline 6.10..png
Žádné komentáře:

Okomentovat