Fotografická soutěž 2019


Téma soutěže:


Mezi nebem a zemíPravidla soutěže:


 • Současný student VŠE
 • Fotografie musí tematicky odpovídat.
 • Fotografie musí být vyfotografována v zahraničí.
 • Fotografie musí splňovat následující technické podmínky:
  • velikost fotografie: 2–5 MB;
  • zasílat ve formátu: jpg.
 • Maximálně 3 fotografie na osobu


Osobní info:


 • jméno, příjmení
 • kontakt (tel., email)
 • fakulta, ročník


Ke každé zaslané fotografii uvést:


 • číslo fotografie
 • název fotografie:
  • Příjmení_jméno_číslo fotografie_název fotografie
  • např. Zelenka_Radek_01_Úsvit na Atlantidě
 • místo pořízení
 • datum pořízení


Dodatečně je možné uvést:


 • popis fotografie
 • zajímavost k fotografii


Fotografie zasílejte na email: fotosoutez.kc@gmail.com

Uzávěrka zasílání fotografií: 6.10.2019 23:59 hod
Další informace:


 • Soutěžící předáním soutěžních fotografií uděluje souhlas pořadateli bezplatně použít soutěžní fotografie na www stránkách VŠE v Praze a na propagačních materiálech VŠE.
 • Vložením fotografie student souhlasí s použitím snímku pro soutěžní účely, zároveň se zaručuje, že neporušuje autorská práva (pořadatel za porušení autorských práv studentem neručí).
 • Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže včetně změny pravidel, nezveřejnit dodané fotografie či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.


Žádné komentáře:

Okomentovat